Βρες ποιος είναι - e-Stage.gr
May 26, 2018 Last Updated 3:25 PM, May 26, 2018

Μπορείτε να αναγνωρίσετε το μωράκι της φωτογραφίας;

Υπάρχουν άνθρωποι που λέμε πως μένουν αναλλοίωτοι στον χρόνο και πως μάλιστα διαθέτουν τόσο έντονα ή μοναδικά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαμε να τους ξεχωρίσουμε ως παιδιά σε μια φωτογραφία ανάμεσα από αρκετά άλλα.

 #Φιλικά Site

 

English Act

Tutoring Certificates Translations